Ba Mươi Tháng Tư

Một năm ba trăm sáu mươi bốn ngày tôi chúi mũi làm việc,
đến ngày thứ ba trăm sáu mươi lăm tôi sực nhớ ra mình là người tỵ nạn.
Thắp một nén hương nguyện cầu cho những oan hồn đã khuất,
bỏ mạng rừng sâu, chôn thây biển cả.
Thắp một chiếc nến tạ lỗi cùng mẹ cha
ngóng chờ thư con trong mòn mỏi tuổi già,
xa lìa đời trong nhớ thương hiu quạnh.
Thắp thêm chiếc nến cầu nguyện cho quê hương,
một ngày kia có no ấm an  lành,
có tự do trong nhà và ngoài ngõ,
yêu thương thật lòng, dối trá là không.
Mỗi bộ đội thành một anh thi sĩ.
Thắp một chiếc nến
Thắp một chiếc nến
Thắp một chiếc
Thắp một
Thắp
Ngày mai lại quên.

Ôi tôi con người bạc bẽo, vô tình!

Nguyễn Thị Lệ Liễu


Nguyễn Duy Chính
hồi ký Vượt Biên

nhà văn
Đặng Phùng Quân:
Nói chuyện
về Văn Chương Lưu Vong
Radio Saigon Houston 900AM

Vận động của 
nhóm nữ trí thức trẻ
ở UC Berkeley
Nguyễn Trần Khuyên


Trầm Hương
Áp Lực Tác Phẩm
Trên Đôi Vai
Nhà Văn Nữ.

Tham luận đọc trước
đại hội nhà văn lần 7

Nguyễn Tiến Hưng 
Trích đoạn
"Khi Đồng Minh Tháo Chạy"
của Giáo Sư Tiến Sĩ
Nguyễn Tiến Hưng,
nguyên Phụ Tá
Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu
về Tái Thiết,
cũng là Tổng Trưởng
Kế Hoạch và Phát Triển
cuối cùng của VNCH.

Trần Khánh Liễm
Cơn Ác Mộng
30 thángtư 75

Bí Mật
Huỳnh Thị Ơ

phỏng vấn đặc biệt:
nhà văn Túy Hồng
thời sự và văn học

nghe Ngọc Phụng 
Trần Diệu Hằng bàn luận 
về văn học nghệ thuật của 30 năm
hải ngoại trong trang Nghe và Nhìn