www.gio-o.com

 phát hành tuyển tập tản mạn gồm 18 tác giả

 nhân dịp kỷ niệm

2001-2021


Giá 25 USD  (chưa kể cước phí)

mời mua sách ủng hộ qua quán sách Barnes & Noble trên internet


 mua tại đây:
https://www.barnesandnoble.com/sách-Gió-O-20-Năm-Nắn-Net

 

~ tặng sách trong Mùa Lễ là món quà tao nhã đẹp gọn gàng ~


 

 

 

độc giả phản hồi:

Khang Xe (Facebook):