giới thiệu

 

Gió O 20 Năm Nắn Net
Nhóm Bạn Hội Họa
triển lãm tranh Chủ Nhật 19.12. 2021
tại đại học UC Berkeley, Berkeley, California

 

 .

.

.

.

.

.

.

.

.

.
Chủ Nhật ngày 19.12.2021 từ 12-5PM
Trung Tâm Sinh Viên Cézar E.Chávez Student Center
Đại Học UC Berkeley, Berkeley - California. 94720


 
http://www.gio-o.com/

 

© 2021 gio-o