https://bloggioo.blogspot.com
(bấm vào đây)
là địa chỉ tạm thời đọc Gió O từ ngày 02 tháng 12 năm 2017
Nhạc & lời: Billy Hayes & Jay W. Johnson
Lời Việt: Nguyễn Thảo, trình bày: Châu Hạnh, hòa âm & phối khí: Lê Vũ

 
www.gio-o.com
(bấm vào đây đọc trang gốc của Gió O)